Školské vzdelávacie programy sú verejne prístupné na riaditeľstve školy.