Vitajte na našom Dni otvorených dverí 8.februára 2017 od 8. h do 14. h !
Čakajú na Vás tvorivé dielne a sladké prekvapenie.

Pre žiakov prihlásených na našu školu ponúkame bezplatné prípravné kurzy
zo SJL a MAT na prijímacie skúšky.
Pre termíny kurzov sledujte Novinky na našej web stránke.

...

 

Informacie k podaniu 2 % 

 

 

 

Školské vzdelávacie programy sú verejne prístupné na riaditeľstve školy.