Vitajte na našom Dni otvorených dverí 7.decembra 2016 od 8. h do 14. h !
Čakajú na Vás tvorivé dielne a sladké prekvapenie.

 

  

 

 

 

Školské vzdelávacie programy sú verejne prístupné na riaditeľstve školy.