Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho

Virtuálna prehliadka školy

2% pre školu

V prípade, že sa rozhodnete venovať svoje 2 % zo zaplatenej dane z roku 2021 nášmu združeniu, podporíte tým výchovno-vzdelávací proces na CSOŠE P. G. Frassatiho, Vazovova 12 v Bratislave, lebo práve za týmto účelom bolo Občianske združenie P. G. Frassatiho zriadené.

KONTAKT

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
Vazovova 12, 811 07 Bratislava

+421 2 5557 5979 – sekretariát riaditeľky
+421 2 5557 3141 – ústredňa
+421 910 852 307 – riaditeľka